Hjemmet

Fra Sorteper til Samtalekort

BLOG OnlyByGrace GoSamtale

Fra Sorteper til samtalekort

Om Go’ Samtale, af Ann Charlotte Nørremark, medstifter af virksomheden Simply Family, der arbejder for at fremme familiers trivsel.

At tale om følelser er noget, man skal lære

Spænding, glæde, bekymring og forventning flyver rundt om ørerne på de to børnehavedrenge, når vi tager os et slag Sorteper. Jeg lader mig løbe med af spændingen og forsøger at skjule, når Sorteper er landet i min hånd. Jeg har endnu ikke indført, at den, der sidder tilbage med Sorteper, skal have en sort streg i panden. Det ville ellers gøre det tydeligt for enhver, hvorfor man hænger lidt med mulen. ”Tab og vind med samme sind” er de færreste forundt.

Engang imellem ville jeg ønske, at de svære følelser mine børn uundgåeligt skal mærke, kunne ses og vaskes væk som den sorte streg. Som forælder får man hver eneste dag et dybere kendskab til sine børn og kan tolke de små signaler de sender. Men skal børnene igennem livet danne gode og trygge relationer til andre, er det nødvendigt, at de lærer at sætte ord på deres følelser, tanker og oplevelser. Det er udgangspunktet for at andre kan møde, forstå og anerkende dem.

At tale om følelser er noget, man skal lære – hele livet igennem. Når et lille barn tilegner sig sprog følger også identitet, verdensopfattelse og tilhørsforhold til fællesskabet. At besidde sproglig bevidsthed og forståelse er forudsætninger for at kunne kommunikere med sin omverden og indgå i sociale sammenhænge. Det handler om at forstå ”mellem linjerne”, reflektere over det sagte og reagere relevant. Derfor hører sprogindlæring ikke kun til i daginstitutioner og skole, men foregår hele livet, hvor vi færdes.

Fra musikskole til idrætsklub synges den samme sang: ”vil du være god til noget, må du øve dig”. Det gælder også det at tale om følelser. Naturligvis skal man ikke tvinge eller presse børn, rammen skal være tryg og afslappet og med plads til at prøve sig frem. Langt de fleste børn vil derfor profitere af at lære det hjemme sammen i familien.

”Bekymringsrynker”

Tilbage til den sorte streg oplever mange at tilegne sig en af slagsen med tiden: bekymringsrynken. Den sidder som et 11-tal lige mellem brynene og kan få ansigtet til at se ældre, vredt eller bekymret ud. At få fjernet bekymringsrynken er en hyppig behandling, hvorved man, ifølge skønhedsvirksomheder, bevarer og forstærker ansigtets naturlige, friske og imødekommende udseende.

Igennem 9 års ægteskab har jeg efterhånden lært min mand godt at kende. Jeg har lært at genkende hans ”bekymrings-, trætheds-, frustrations-, what-ever-rynker” og kan tage Sorteper fra hans hånd ved at spørge ind. Og omvendt. Når jeg får plads til at vise min inderside og fortælle hvordan jeg har det og bliver mødt og anerkendt, bliver jeg (igen) naturlig, frisk og imødekommende. At skabe det rum og den plads til hinanden som par er helt fundamentalt. Undersøgelser viser nemlig, at et velfungerende parforhold fremmer sundhed og trivsel for både børn og voksne. Det har større betydning for livskvaliteten end alle øvrige centrale områder af tilværelsen såsom økonomi, fysisk helbred, venner og arbejde.

Fra Sorteper til samtalekort

At få talt om sine følelser, tanker og oplevelser hjemme i familien kan dog være sin sag. Det kræver tid og overskud, hvilket for mange børnefamilier opleves som en mangelvare på hverdagshylden, når der også skal koordineres legeaftaler, smøres madpakker, ryddes op, lades op og meget mere. Og når vi så er bænket ved aftensmaden, hvis vi overhovedet er fysisk (og mentalt) tilstede alle sammen på én gang, er det lige til højrebenet at få luftet arbejds- og skoledagens trivialiteter. Hos familien Thomsen var det blevet almindeligt, at der ved bordets ene ende blev snakket arbejde, mens Fort Night og fodbold var samtaleemnet ved den anden.

Johannes Thomsen var i gang med at rydde ud i sine børns legetøj, da et sæt støvede Sorteper kort dukkede frem. Med en sort sprittusch skrev han ord som glæde, tillid, bekymring, penge og tålmodighed på kortene. Til aftensmaden trak de på skift et kort og talte om det emne eller begreb, der stod på kortet. Det gav nye perspektiver, indsigter og kendskab til hinanden i familien og en større oplevelse af fællesskab og sammenhold omkring aftensmåltidet.

Da var det han ringede til mig og vi drøftede hvorledes hans idé kunne komme flere familier til gavn. Undervejs i processen spirede vores vision – vi ville ikke ”bare” sælge kort, vi ville arbejde for trivsel og styrkede relationer i familier ved at udvikle produkter, der fremmer nærvær, sammenhold og gode vaner.

Go’ Samtale 

Skal jeg pege på noget, der gør en samtale god, vil jeg først og fremmest sige, at det er fællesskabet mellem to eller flere. At være tilstede sammen, lige nu og lige her i samtalen. At lytte opmærksomt og med respekt for den anden er helt centralt, ligesom en god portion oprigtig nysgerrighed gør, at man føler sig mødt og værdsat. Selvværdet får et ordentligt boost, når man får lov at være centrum for den andens opmærksomhed og interesse.

Kan man putte alt det i en æske?

Ja, det kan man faktisk godt. For når Go’ Samtale åbnes sættes rammen om det fælleskabende i nuet. 90 illustrerede samtalekort pirrer nysgerrigheden og spændingen udløses når én omkring bordet trækker eller vælger et kort. Kan man mon gætte hvad det handler om? En krum agurk ved siden af en lige illustrerer ”misundelse”, mens en far foran sin nyvaskede bil illustrerer ”perfekt”. Hvordan lykkes du med at være tilfreds med dit liv, selvom der er ting, du kunne drømme om var anderledes? Sådan lyder et af de tre spørgsmål på ”tilfreds”-kortet. Alle får lov at byde ind, taler på skift. De andre må lytte opmærksomt imens. Der er ikke noget korrekt svar, ingen point, ingen spilleplade eller vinder. Alle vinder.

Go’ Samtale fungerer godt i familien, men kan også bruges i mange andre sammenhænge. Engagerede folkeskolelærere har taget det med til deres skoleklasser og en ældre kvinde tog det med til formiddagskaffe, hvor samtalerne fik dybde og nye indsigter blandt de livserfarne kvinder dukkede frem.

Det er givende at tale om bagtalelse, grænser, undskyld, drille mv. i ”fredstid”, hvor børn (eller voksne) ikke er følelsesmæssigt påvirkede efter en ærgerlig episode. Det er ikke kun børnene, der skal spørges, også de voksne må fortælle om deres følelser, oplevelser og tanker, naturligvis i et passende omfang, når flere generationer mødes i en fælles snak om livets store og små spørgsmål. Har man lyst at tale videre når børnene er puttet, eller er man et par uden børn ved bordet, kan man se frem mod Go’ Samtale for par, der er klar på hylderne til årets julehandel.

Måske er det tid til at få snakket sig til en (bekymrings-)rynke mindre.

KØB GoSamtale HER

Skriv et svar